UCHWAŁA NR 0007.V.35.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.IV.26.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

­

UCHWAŁA NR 0007.V.35.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 21 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr 0007.IV.26.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) art. 19 ust. 3,4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm) uchwala się co następuje:
§ 1. Ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały tj. ”Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.V.35.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.IV.26.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.02.2019 09:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.02.2019 09:03 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)