UCHWAŁA NR 0007.VII.52.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2019 na bezczynność Burmistrza Miasta Złotoryja.

­

UCHWAŁA NR 0007.VII.52.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2019 na bezczynność Burmistrza Miasta Złotoryja
.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506), w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096) uchwala się co nastepuje:
§ 1. Wniesioną w dniu 20 lutego 2019 r. skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Złotoryja uznaje się za zasadną.
§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Miejskiej powiadomi skarżącego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VII.52.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2019 na bezczynność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2019 10:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2019 10:46 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)