UCHWAŁA NR 0007.VIII.54.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

­

UCHWAŁA NR 0007.VIII.54.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami ), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr  0007.III.11.2018r.  Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały nr 0007.III.11.2018. r. Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. Nowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Objaśnienia zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 3.
§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.54.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.06.2019 08:00 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)