UCHWAŁA NR 0007.VIII.59.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

­

UCHWAŁA NR 0007.VIII.59.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) – Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się ,,Regulamin przyznawania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Udzielenie dotacji celowych ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie niskiej emisji oraz wymianę nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne metody grzewcze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński


Uchwała nr 90/2019
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Złotoryi Nr 0007.VIII.59.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.59.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.07.2019 07:53 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
10.06.2019 08:17 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
10.06.2019 08:15 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)