UCHWAŁA NR 0007.VIII.61.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.

­

UCHWAŁA NR 0007.VIII.61.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 ze zmianami) oraz § 2 pkt. 2, § 3 ust. 1 i § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393), uchwala się co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi w składzie: 
1) Adam Bartnicki – przedstawiciel podmiotu tworzącego,
2) Włodzimierz Bajoński – przedstawiciel podmiotu tworzącego,
3) Jadwiga Szeląg – przedstawiciel podmiotu tworzącego – lekarz,
4) Maria Filipowicz – przedstawiciel podmiotu tworzącego,
5) Paweł Kulig – przedstawiciel podmiotu tworzącego,
6) Dariusz Spychała – przedstawiciel podmiotu tworzącego,
7) Jacek Karwan – przedstawiciel Rady Społecznej.
§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wskazuje się Włodzimierza Bajońskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.VIII.61.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2019 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2019 08:10 Edycja dokumentu (Paweł Kochanowski)
10.06.2019 08:38 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)