UCHWAŁA NR 0007.IX.64.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2018

­

UCHWAŁA NR 0007.IX.64.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 506) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2018, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2018.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IX.64.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2019 08:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2019 08:17 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)