UCHWAŁA NR 0007.IX.65.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2018

­

UCHWAŁA NR 0007.IX.65.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2018
.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) i art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IX.65.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2018
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2019 08:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.07.2019 08:19 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)