UCHWAŁA NR 0007.X.85.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.X.85.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 400a ust1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2,4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 452) uchwala się co następuje: 
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanaz ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja.
2. Regulamin wraz z wzorem wniosku stanowią załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zawiślak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.X.85.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2019 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.09.2019 12:12 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)