UCHWAŁA NR 0007.XII.100.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XII.100.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi

§ 1. Drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 13 położonej w obrębie 0008 miasta Złotoryja, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę 
ulica Wąska. 
§ 2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w § 1 oraz nadaną jej nazwę przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XII.100.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2019 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2019 11:41 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)