UCHWAŁA NR 0007.XII.108.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.

­

UCHWAŁA NR 0007.XII.108.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenie Pani Czesławy Kowalczyk kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2020-2023 dokonane przez grupę obywateli, jako niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, z poniższych przyczyn:
- brak wymaganej liczby podpisów (trzy osoby zgłaszające nie zamieszkują stale na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XII.108.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2019 11:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2019 11:56 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)