UCHWAŁA NR 0007.XII.109.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych

­

UCHWAŁA NR 0007.XII.109.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie tajnym stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję od 2020 do 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. W wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie tajnym stwierdza się wybór ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję od 2020 do 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Złotoryi do przekazania do końca października 2019 r. prezesom właściwych sądów niniejszej uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
§ 4. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią integralną część uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XII.109.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2019 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.10.2019 11:57 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)