UCHWAŁA NR 0007.XIV.127.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Złotoryi na 2020 r.

­

UCHWAŁA NR 0007.XIV.127.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Złotoryi na 2020 r.

Na podstawie 22 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.) oraz § 5 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2020 rok stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIV.127.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Złotoryi na 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2019 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2019 12:02 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)