UCHWAŁA NR 0007.XIV.128.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2020.

­

UCHWAŁA NR 0007.XIV.128.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2020.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2020, stanowiące załączniki do uchwały od nr 1 do nr 5.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIV.128.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2020.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2019 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2019 12:03 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)