UCHWAŁA NR 0007.XIV.130.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie korzystania z kąpieli wodnych w basenie miejskim w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XIV.130.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie stworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie korzystania z kąpieli wodnych w basenie miejskim w Złotoryi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 1 (i art. 30 ust. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm), uchwala się, co następuje:
§ 1. Podjąć działania zmierzające do stworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie korzystania z kąpieli wodnych w basenie miejskim w Złotoryi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIV.130.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie korzystania z kąpieli wodnych w basenie miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2019 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2019 12:05 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)