UCHWAŁA NR 0007.XIV.131.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Złotoryi do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

­

UCHWAŁA NR 0007.XIV.131.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Złotoryi do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm), art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 2192 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyrażą się zgodę na przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIV.131.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Złotoryi do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2019 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2019 12:06 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)