Uchwała Nr XLVIII/318/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych

­

Uchwała Nr XLVIII/318/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 września 2006r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych położoną w Złotoryi:

  1. ulicę Basztową o przebiegu od placu Reymonta do ulicy Rynek,
  2. ulicę Tuwima o przebiegu od ulicy Słonecznej do ulicy Wilczej,
  3. ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego o przebiegu od placu Matejki do ulicy Rynek,
  4. ulicę Przemysłową o przebiegu od ulicy Kazimierza Wielkiego do granic administracyjnych miasta Złotoryja,
  5. ulicę Strefową o przebiegu od ulicy Krzywoustego do ulicy Przemysłowej.

 § 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/318/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.10.2006 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.10.2006 11:53 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)