Uchwała Nr XI / 67 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zaopiniowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego.

­

Uchwała Nr XI / 67 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zaopiniowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego.

 

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Powołuje się doraźną komisję do spraw  zaopiniowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego
w skład której wchodzą następujący radni:
1. Matecka Bożena
2. Sołtysik Stanisław
3. Gorzkowski Roman
4. Szeląg Jadwiga
5. Oleksów Tadeusz


§ 2.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie uchwały o przyjęciu Planu Rozwoju Lokalnego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


        Przewodniczący Rady  Miejskiej

                 Wiesław  Woźniak

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 67 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zaopiniowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2003 09:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.09.2003 09:09 Utworzenie dokumentu. (Wiesława Lis)