Projekt nr X/5/2020 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.125.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.126.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020

­

Treść dokumentu znajduje się w załączniku

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekt nr X/5/2020 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.125.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.126.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Grażyna Soja
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2020 19:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.02.2020 19:46 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)