Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

­

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 1, w liczbie 2,
  • Nr 2, w liczbie 1,
  • Nr 3, w liczbie 1,
  • Nr 4, w liczbie 2,
  • Nr 5, w liczbie 1,
  • Nr 7, w liczbie 2,
  • Nr 8, w liczbie 2,
  • Nr 9, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2020 20:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.06.2020 20:36 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)