UCHWAŁA NR 0007.XXI.181.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w Złotoryi

­

UCHWAŁA NR 0007.XXI.181.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie nadania nazw ulic położonych w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. 1.  Drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 225/4 położonej w obrębie 0002 miasta Złotoryja, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę ulica Szafirowa.
2. Drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 214 położonej w obrębie 0002 miasta Złotoryja, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę ulica Szmaragdowa.
3. Drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 213 położonej w obrębie 0002 miasta Złotoryja, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę ulica Rubinowa.
4. Drodze gminnej oznaczonej geodezyjnie, jako działka nr 173/8 położonej w obrębie 0002 miasta Złotoryja, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nadaje się nazwę ulica Diamentowa.
§ 2. Szczegółowe położenie ulic wymienionych w § 1 oraz nadane im nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXI.181.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2020 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.09.2020 12:20 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)