UCHWAŁA NR 0007.XXII.192.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Złotoryja przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Złotoryja

­

UCHWAŁA NR 0007.XXII.192.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Złotoryja przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Złotoryja

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 2 i 3
i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska Złotoryi wyraża wolę zawarcia porozumienia z Gminą Złotoryja, tworzącymi aglomerację Złotoryja.
§ 2. Przedmiotem porozumienia międzygminnego będzie współdziałanie z Gminą wymienioną
w §1 przy realizacji zadań wynikających z art. 87 – 93 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXII.192.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Złotoryja przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2020 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2020 10:23 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)