UCHWAŁA NR 0007.XXIV.211.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

­

UCHWAŁA NR 0007.XXIV.211.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia  „Rzeczpospolita Samorządna”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Miejska Złotoryja przystępuje do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.
§ 2. 1.  Gminę w Stowarzyszeniu reprezentować będzie Burmistrz Miasta Złotoryja.
2. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy do Stowarzyszenia finansowane będą z dochodów własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIV.211.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2020 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2020 12:29 Utworzenie dokumentu. (Paweł Kochanowski)