Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2020 17:28 Ogłoszenie o zamówieniu – usługi –„ Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów oraz odpadów selektywnie gromadzonych z nieruchomości niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja”
31.12.2020 11:51 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - „Realizacja odcinków D, E, F w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
30.12.2020 14:58 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa elewacji wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy pl. Matejki 4 w Złotoryi"
30.12.2020 13:45 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi informacji i promocji Projektu (informacja i promocja dotycząca rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa) pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej"
18.12.2020 08:49 WAG.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa ul. Bobrzańskiej"
01.12.2020 10:41 WAG.271.3.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem Pl. Sprzymierzeńców"
26.11.2020 08:58 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wiejskiej w Złotoryi
26.11.2020 08:55 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu
20.11.2020 10:54 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa elewacji i kl. schodowej wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 10 w Złotoryi”
19.11.2020 21:43 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa elewacji wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy pl. Matejki 4 w Złotoryi"
12.11.2020 13:11 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Złotoryi
12.11.2020 13:09 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi
12.11.2020 13:09 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi
12.11.2020 13:08 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wiejskiej w Złotoryi
12.11.2020 13:06 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wiejskiej w Złotoryi
12.11.2020 13:02 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
05.11.2020 14:15 Przetarg na realizację zadania „Realizacja odcinków G, H, I oraz J w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
30.10.2020 13:35 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa elewacji i kl. schodowej wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 10 w Złotoryi"
28.10.2020 15:10 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa elewacji wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy pl. Matejki 4 w Złotoryi
20.10.2020 15:24 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - "Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Bukowej - etap II droga"

1 2 3 4 5 6 następna