Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2021 14:17 WAG.6840.1.8.2021 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu - Lokal użytkowy nr 1 o pow. 29,60 m² położony na parterze (I kondygnacja nadziemna) w klatce Przelot 4 budynku przy ul. A. Mickiewicza 15 – Przelot 4 w Złotoryi
02.09.2021 14:12 WAG.6840.1.30.2019 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu Lokal użytkowy nr 1A o pow. 181,58 m² położony na parterze i 1 piętrze (I i II kondygnacja nadziemna) w budynku przy pl. J. Matejki 1 w Złotoryi
02.09.2021 14:05 WAG.6840.1.13.2021 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Śląskiej w Złotoryi działka nr 456/8 o powierzchni 0,1185 ha położona w obrębie 8 miasta Złotoryja w okolicy ul. Wiejskiej
02.09.2021 13:54 WAG.6840.1.12.2021 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/29 o powierzchni 0,1309 ha położona w obrębie 6 miasta Złotoryja w okolicy ul. Wiejskiej
02.09.2021 13:44 WAG.6840.1.11.2021 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/28 o powierzchni 0,1261 ha położona w obrębie 6 miasta Złotoryja w okolicy ul. Wiejskiej
02.09.2021 13:39 WAG.6840.1.10.2021 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi – działka nr 166/27 o powierzchni 0,1325 ha położona w obrębie 6 miasta Złotoryja w okolicy ul. Wiejskiej
02.09.2021 13:33 WAG.6840.1.17.2021 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi- działki nr 166/26 i 166/54 o łącznej powierzchni 0,1479 ha położone w obrębie 6 miasta Złotoryja w okolicy ul. Wiejskiej
02.09.2021 13:24 WAG.6840.1.16.2021 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działki nr 166/25, 166/50 i 166/53 o łącznej powierzchni 0,1377 ha położone w obrębie 6 miasta Złotoryja w okolicy ul. Wiejskiej
02.09.2021 13:08 WAG.6840.1.7.2020 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi - działka nr 31/15 o powierzchni 1,0872 ha położona w obrębie 5 miasta Złotoryja w okolicy pl. Sprzymierzeńców (na zachód od oczyszczalni ścieków)
02.09.2021 12:21 WAG.6840.1.6.2020 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi - działka nr 31/14 o powierzchni 0,6000 ha położona w obrębie 5 miasta Złotoryja w okolicy pl. Sprzymierzeńców (na zachód od oczyszczalni ścieków)
02.09.2021 12:12 WAG.6840.1.5.2020 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi - działka nr 31/13 o powierzchni 0,5000 ha położona w obrębie 5 miasta Złotoryja w okolicy pl. Sprzymierzeńców (na zachód od oczyszczalni ścieków)
25.08.2021 08:31 WAG.6840.1.2.2018 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. S. Staszica 24 w Złotoryi
21.07.2021 20:36 WAG.6840.1.30.2019 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu -pl. J. Matejki 1
21.07.2021 20:32 WAG.6840.1.17.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działki nr 166/26 i 166/54 o łącznej powierzchni 0,1479 ha położone w obrębie 6
21.07.2021 20:26 WAG.6840.1.16.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działki nr 166/25, 166/50 i 166/53 o łącznej powierzchni 0,1377 ha położone w obrębie 6
21.07.2021 20:20 WAG.6840.1.15.2021 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działki nr 166/15 i 166/52 o łącznej powierzchni 0,1228 ha położone w obrębie 6
21.07.2021 20:12 WAG.6840.1.7.2020 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy Pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi - działka nr 31/15 o powierzchni 1,0872 ha położona w obrębie 5
21.07.2021 20:04 WAG.6840.1.6.2020 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy Pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi - działka nr 31/14 o powierzchni 0,6000 ha położona w obrębie 5
21.07.2021 15:34 WAG.6840.1.5.2020 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy Pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi - działka nr 31/13 o powierzchni 0,5000 ha położona w obrębie 5
14.07.2021 14:16 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Wykonanie kompleksowej modernizacji/odnowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lubelskiej w Złotoryi"

1 2 3 4 5 6 następna