Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2019 10:27 WAG.271.1.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"
24.07.2019 15:17 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/37 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
24.07.2019 15:11 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/36 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
24.07.2019 15:09 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
24.07.2019 15:02 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 105/2 o pow. 0,0769 ha) położona w Złotoryi (obręb 1) w rejonie ul. Grunwaldzkiej
05.07.2019 16:04 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Stanisława Staszica 24 w Złotoryi
02.07.2019 16:35 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane „Przebudowa ul. Krótkiej w ramach zadania "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja"
24.06.2019 14:13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Projekt i odbudowa miejsc godowych populacji płazów w m. Złotoryja – etap I "Żabi dołek"
04.06.2019 11:26 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/37 o pow. 0,1152 ha położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
04.06.2019 11:18 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/36 o pow. 0,1152 ha położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
04.06.2019 11:15 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
03.06.2019 11:42 WAG.271.2.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi"
21.05.2019 12:31 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wojska Polskiego w Złotoryi
20.05.2019 22:00 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/43 o powierzchni 0,1166 ha
20.05.2019 21:57 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/18 o powierzchni 0,1203 ha
20.05.2019 21:54 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/17 o powierzchni 0,1257 ha
20.05.2019 21:49 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - nr 166/16 o powierzchni 0,1233 ha
14.05.2019 13:42 Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – II etap, wymiana parkietu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
10.05.2019 13:02 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy "Wyposażenie pracowni komputerowej i pracowni cyfrowej w SP 3 w Złotoryi"
23.04.2019 14:59 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele rolne, położonej w Złotoryi w obrębie 6

1 2 3 4 5 6 następna