Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2020 12:01 141/2020 sporządzenie operatu szacunkowego
16.10.2020 12:00 140/2020 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
16.10.2020 12:00 139/2020 opracowanie dokumentacji na wykonanie natrysku w szalecie miejskim w Złotoryi
16.10.2020 11:59 136/2020 odbiór, transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK
16.10.2020 11:58 133/2020 aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
16.10.2020 11:58 132/2020 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku położonego przy pl. Orląt Lwowskich 2 w Złotoryi - Aneks do umowy
16.10.2020 11:57 131/2020 Modernizacja - przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Piastowej w Złotoryi - etap I
16.10.2020 11:52 130/2020 opracowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiosennej w Złotoryi.
16.10.2020 11:52 129/2020 organizacja i obsługa emisji obligacji
16.10.2020 11:51 128/2020 demontaż starych słupów i montaż nowych
16.10.2020 11:51 127/2020 sporządzenie operatu szacunkowego
16.10.2020 11:51 126/2020 ustalenie zasad i sposobu przyjmowania oraz rozliczania odpadów
16.10.2020 11:50 125/2020 sporządzenie operatów szacunkowych
16.10.2020 11:50 124/2020 aneks do umowy
16.10.2020 11:50 123/2020 sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowej
16.10.2020 11:49 122/2020 sporządzenie operatów szacunkowych
16.10.2020 11:49 121/2020 sporządzenie operatów szacunkowych
16.10.2020 11:48 120/2020 wykonanie wyceny
16.10.2020 11:48 119/2020 pełnienie nadzoru inwestorskiego
16.10.2020 11:48 118/2020 przedłużenie przepustu deszczowego przy ul. Śląskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna