Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2020 11:47 117/2020 obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Złotoryja
16.10.2020 11:47 116/2020 obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Złotoryja
16.10.2020 11:47 115/2020 obsługa geodezyjna Gminy Miejskiej Złotoryja
16.10.2020 11:46 114/2020 zabezpieczenie i utwardzenie nasypu przy ul. Śląskiej
16.10.2020 11:46 113/2020 opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Bobrzańskiej
16.10.2020 11:46 112/2020 pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi - budowa hali modułowej
16.10.2020 11:45 110/2020 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Chojnowskiej i pl. Sprzymierzeńców w Złotoryi
16.10.2020 11:44 109/2020 demontaż oraz ponowny montaż urządzeń zabawowych i siłowni przy ul. Piastowej
16.10.2020 11:44 108/2020 sporządzenie operatów szacunkowych
16.10.2020 11:44 107/2020 sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego
16.10.2020 11:43 106/2020 usuwanie dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja
16.10.2020 11:43 105/2020 usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej
16.10.2020 11:42 104/2020 sporządzenie operatu szacunkowego
16.10.2020 11:42 103/2020 aneks do umowy
16.10.2020 09:56 102/2020 ustalenie poziomu posadowienia ogrodzenia
16.10.2020 09:56 102/2020 opracowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej w Złotoryi
16.10.2020 09:56 101/2020 wykonanie i montaż progów zwalniających i znaków drogowych
16.10.2020 09:56 100/2020 wznowienie i okazanie 5 punktów granicznych działki
16.10.2020 09:55 99/2020 wytyczenie drogi
16.10.2020 09:54 98/2020 podział działki

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna