Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2020 08:18 76/2020 utrzymywanie oznakowania poziomego na terenie miasta Złotoryja
16.10.2020 08:18 75/2020 sporządzenie operatu szacunkowego
16.10.2020 08:16 74/2020 sporządzenie operatu szacunkowego
16.10.2020 08:15 72/2020 konserwacja i utrzymanie czystości fontann i instalacji hydraulicznej fontann
16.10.2020 08:15 71/2020 wykonanie i dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
16.10.2020 08:13 70/2020 kredyt krótkoterminowy
16.10.2020 08:12 68/2020 przeliczenie wysokości udziałów
16.10.2020 08:12 67/2020 sporządzenie operatów szacunkowych
16.10.2020 08:12 66/2020 sporządzenie operatów szacunkowych
16.10.2020 08:11 65/2020 sporządzenie wyceny
16.10.2020 08:11 modernizacja ogrodzeń placów zabaw
16.10.2020 08:10 63/2020 wykonanie i dostawa magnesów na lodówkę
16.10.2020 08:09 61/2020 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
16.10.2020 08:08 60/2020 pełnienie nadzoru inwestorskiego
16.10.2020 08:06 59/2020 utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK
15.10.2020 15:18 58/2020 współpraca przy realizacji programu "Szkolny Kłub Sportowy"
15.10.2020 15:18 57/2020 opracowanie operatu wodnoprawnego
15.10.2020 15:17 56/2020 zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej
15.10.2020 15:17 55/2020 zbieranie z terenu miasta Złotoryja zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt
15.10.2020 15:16 54/2020 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna