Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2021 07:32 Zarządzenie Nr 0050.60.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Złotoryja na 2020 r.
28.01.2021 12:20 X/7/2021 Uchwała nr X/7/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Złotoiyi nr 0007.XXIV.200.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.XXIV.201.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021
28.01.2021 12:18 X/8/2021 Uchwała nr X/8/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Złotoryi nr 0007.XXIV.201.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2021
18.12.2020 10:50 X/85/2020 Uchwala nr X/85/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
18.12.2020 10:47 X/84/2020 Uchwała nr X/84/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok
18.12.2020 10:40 X/83/2020 Uchwala nr X/83/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok
28.10.2020 23:06 X/63/2020 Uchwała nr X/63/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 października 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze półrocze 2020 roku
14.09.2020 14:32 0050.166.2020 Zarządzenie nr 0050.166.2020 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze 2020 roku
09.07.2020 08:30 X/45/2020 Uchwała nr X/45/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2l lipca 2020r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Miejską Złotoryja obligacji o wartości nominalnej 6 000 000 zł przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych
06.05.2020 22:20 IX/34/2020 Uchwała nr IX/34/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Złotoryja za 2019 rok
04.02.2020 19:46 X/5/2020 Projekt nr X/5/2020 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.125.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.126.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020
04.02.2020 19:44 X/4/2020 Uchwała nr X/4/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XIV.126.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020
16.12.2019 20:10 X/82/2019 Uchwała nr X/82/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok
16.12.2019 20:09 X/81/2019 Uchwała nr X/81/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
16.12.2019 20:07 X/80/2019 Uchwała nr X/80/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
02.10.2019 19:29 X/62/2019 Uchwała nr X/62/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze półrocze 2019 roku
06.05.2019 14:00 X/27/2019 Uchwała nr X/27/2019 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Złotoryja za 2018 rok
08.02.2019 07:44 Uchwała nr X/6/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.III. 11.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.III. 12.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
08.02.2019 07:43 Uchwała nr X/5/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.111.12.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
28.09.2018 09:36 Uchwała nr X/48/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze półrocze 20418 r.

1 2 3 4 5 następna