Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2015 20:57 Uchwała Nr II/214/2015 RIO we Wrocławiu z dnia 4 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015
28.04.2015 11:33 Uchwała Nr II/105/2015 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu - 2014
10.02.2015 14:50 Uchwała nr 11/54/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu...
12.12.2014 12:22 Uchwała nr II/307/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 9.12.2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
24.09.2014 13:39 Uchwała nr 11/232/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 19.09.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu - I półrocze
04.07.2014 14:05 Uchwała Nr II/177/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
30.04.2014 11:12 za 2013 rok Uchwała Nr II/95/2014 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok
22.01.2014 09:02 Uchwała Nr II/4/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
19.12.2013 09:33 Uchwała Nr II/322/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta
19.12.2013 09:31 Uchwała Nr II/318/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały...
05.09.2013 10:51 Uchwała Nr II/206/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 września 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja
24.04.2013 17:33 Uchwała Nr II/l 08/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja
21.01.2013 08:48 Uchwala Nr II/13/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
12.12.2012 09:30 Uchwała nr II/331/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2013 rok
12.12.2012 09:27 Uchwałę nr II/332/2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotor
25.09.2012 12:38 Uchwała Nr II/213/2012 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 5 września 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacj o przebiegu wykonania budżetu gminy
31.07.2012 12:56 Uchwała Nr II/188/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 30 lipca 2012 roku w sprawie w sprawie opinii o możliwości wykupu przez gminę miejską Złotoryja obligacji...
09.04.2012 11:56 Uchwała Nr II/78/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 kwietnia 2012 r w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdania z wykonania...
20.01.2012 13:11 II/9/2012 Uchwala Nr II/9/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 stycznia 2012 roku w sprawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale
15.12.2011 09:06 Uchwała Nr II/314/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

poprzednia 1 2 3 4 5 następna