Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2011 09:01 Uchwała Nr II/313/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok
12.12.2011 11:57 Uchwała Nr II/314/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 8 grudnia 2011 r w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta...
09.09.2011 08:10 Uchwała Nr II/220/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6.08.2011 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu...
13.07.2011 11:52 Uchwała Nr II/83/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12.04.2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu z wykonania...
07.12.2010 14:35 Uchwała Nr II/259/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
07.12.2010 14:25 Uchwała Nr II/260/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania decicytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
25.11.2010 08:02 Uchwała Nr II/201/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13 października 2010 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Złotoryja kredytu długoterminowego
08.11.2010 13:30 Uchwała Nr II/177/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 września 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja -budżet I półrocze 2010
02.08.2010 14:51 Prognoza spłaty długu oraz wskaźników spłaty długu i obsługi zadłużenia - korekta
16.06.2010 12:10 Uchwała Nr II/117/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 czerwca 2010 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Złotoryja kredytu długoterminowego...
31.03.2010 14:19 Uchwała Nr II/39/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 29 marca 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu z wykonania bu
04.01.2010 09:57 Uchwała nr II/302/2009 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 14 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2010 rok deficytu budżetu
30.12.2009 14:10 Uchwała Nr II/301/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za 2010 rok
15.09.2009 13:53 Uchwała Nr II/184/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 9 września 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu w
30.07.2009 12:13 Uchwała nr II-123/2009 II SO RIO we Wrocławiu z dn. 3.06.09 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez GM Złotoryja zobowiązania wynik. z kredytu na zadanie "Rewitalizacja ob. Starego Miasta"
05.05.2009 13:08 Uchwała Nr II-36/2009 II Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z 30 marca 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2008 rok
10.12.2008 15:22 Uchwala Nr 11-249/2008 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2009 rok deficytu
10.12.2008 15:10 Plan prognozy kwoty długu i jego spłaty - projekt
10.12.2008 13:05 Uchwała Nr II-248/2008 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na 2009 rok
02.12.2008 08:21 Uchwała II Składu Orzekającego RIO z 12 września 2008 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za a I półrocze 2008 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 następna