Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2020 11:39 Obwieszczenie Państowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
16.06.2020 08:18 Postanowienie nr 70/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Złotoryja
16.06.2020 08:07 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 20:36 Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 14:48 Postanowienie nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Złotoryja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 14:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
09.06.2020 11:06 Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich upoważnionych o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
05.06.2020 10:17 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
05.06.2020 10:14 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
05.06.2020 10:12 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.06.2020 10:07 Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie miejsc na terenie Złotoryi, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku