Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2021 09:13 046/2021 prowadzenie warsztatów profilaktycznych
23.02.2021 09:12 045/2021 sporządzenie operatów szacunkowych
23.02.2021 09:12 044/2021 usuwanie pryzm śnieżnych z centrum miasta
23.02.2021 09:12 043/2021 utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią na terenie miasta Złotoryja
23.02.2021 09:11 042/2021 pełnienie nadzoru inwestorskiego
23.02.2021 09:11 041/2021 aneks do umowy
23.02.2021 09:11 040/2021 usuwanie z dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja plam ropopochodnych oraz zanieczyszczeń po zdarzeniach komunikacyjnych
23.02.2021 09:10 039/2021 wykonanie projektu podziału działki
23.02.2021 09:10 038/2021 wykonanie projektu podziału działki
23.02.2021 09:10 037/2021 wykonanie projektu podziału działki
23.02.2021 09:10 036/2021 utrzymywanie oznakowania poziomego na terenie miasta Złotoryja
23.02.2021 09:09 035/2021 wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
23.02.2021 09:09 034/2021 wymiana starych parkometrów ulicznych
23.02.2021 09:09 033/2021 usługa transportowa i budowlana
23.02.2021 09:08 032/2021 opracowanie mapy do celów projektowych
23.02.2021 09:08 031/2021 wykonywanie usług weterynaryjnych dla bezdomnych i wolno żyjących zwierząt
23.02.2021 09:08 030/2021 zbieranie z terenu miasta Złotoryi zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt
23.02.2021 09:07 029/2021 opracowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego pn Przebudowa -rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi
23.02.2021 09:07 028/2021 odbiór, transport i unieszkodliwienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
23.02.2021 09:06 027/2021 odbiór i transport odpadów komunalnych, bioodpadów oraz odpadów selektywnie gromadzonych z nieruchomości zamieszkałych

1 2 3 następna