Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2021 09:06 026/2021 odbiór przeterminowanych leków
23.02.2021 09:05 025/2021 odbiór i unieszkodliwianie odpadu o kodzie 16 01 03
23.02.2021 09:04 024/2021 odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta Złotoryja
23.02.2021 08:43 023/2021 utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOKa
23.02.2021 08:43 022/2021 odbiór, załadunek i transport odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Złotoryja znajdujących się przy boksach śmietnikowych
23.02.2021 08:42 021/2021 transport odpadów budowlanych, gruzu do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Pielgrzymce
23.02.2021 08:42 020/2021 odbiór i transport komunalnych zmieszanych
23.02.2021 08:42 019/2021 pełnienie nadzoru inwestorskiego
23.02.2021 08:40 018/2021 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem pl. Sprzymierzeńców
23.02.2021 08:39 017/2021 świadczenie usług oświetleniowych
23.02.2021 08:39 016/2021 obsługa geodezyjna
23.02.2021 08:39 015/2021 wznowienie i okazanie punktów granicznych
23.02.2021 08:39 014/2021 odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych
23.02.2021 08:38 013/2021 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
23.02.2021 08:38 012/2021 wycinka 24 szt. drzew oraz pielęgnacja 103 drzew
23.02.2021 08:37 011/2021 opróżnianie pustostanów
23.02.2021 08:22 010/2021 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
23.02.2021 08:21 009/2021 utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
23.02.2021 08:21 008/2021 konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
23.02.2021 08:20 006/2021 określenie zasad i warunków przyjmowania psów pochodzących z odłowów na terenie miasta Złotoryja

poprzednia 1 2 3 następna