Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2022 10:52 0050.232.2021 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2022 10:52 0050.231.2021 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2022 10:52 0050.229.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń o dochodach dla beneficjentów rządowego programu "Czyste powietrze"
05.01.2022 10:52 0050.228.2021 w sprawie udzielenia uprawnień kierownikom jednostek samorządowych Gminy Miejskiej Złotoryja
05.01.2022 10:51 0050.217a.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r.
05.01.2022 10:51 0050.230.2021 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
05.01.2022 10:51 0050.223.2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
05.01.2022 10:51 0050.221.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Szewczyk Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Złotoryi
05.01.2022 10:50 0050.219.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.136.2018
05.01.2022 10:50 0050.214.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r
05.01.2022 10:50 0050.216.2021 w sprawie pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi
05.01.2022 10:49 Zarządzenie nr 0050.216.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi
05.01.2022 10:49 0050.213.2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury o udzielenia zamówienia publicznego
05.01.2022 10:49 0050.208.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
05.01.2022 10:49 0050.204.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.165.2018
05.01.2022 10:48 0050.185.2021 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Złotoryi Polityki Antykorupcyjnej, Ochrony Sygnalistów oraz zgłaszania naruszeń przepisów
05.01.2022 10:48 0050.209.2021 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Miejską Złotoryja prawa własności nieruchomości gruntowej
05.01.2022 10:48 0050.207.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
05.01.2022 10:48 0050.206.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadania w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań JST
05.01.2022 10:48 0050.205.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadania w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań JST

1 2 3 4 5 6 następna