Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2021 09:04 0050.125.2021 w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
15.07.2021 09:04 0050.69.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pracy hybrydowo-rotacyjnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi
15.07.2021 09:03 0050.66.2021 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
15.07.2021 09:03 0050.63.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r.
15.07.2021 09:03 0050.65.2021 zmieniające zarządzenie nr 0050.291.2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i należności w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
15.07.2021 09:03 0050.64.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
15.07.2021 09:02 0050.60.2021 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Złotoryja na 2020 r.
15.07.2021 09:02 0050.58.2021 w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
15.07.2021 09:01 0050.62.2021 w sprawie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi oddelegowanych do wykonania prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
15.07.2021 09:01 0050.61.2021 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.07.2021 09:01 0050.59.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r.
15.07.2021 09:00 0050.41.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
15.07.2021 09:00 0050.51.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu nagrywania połączeń telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
15.07.2021 08:59 0050.53.2021 w sprawie awansu wewnętrznego pracownika Urzędu Miejskiego w Złotoryi
15.07.2021 08:59 0050.55.2021 w sprawie wprowadzenia pracy hybrydowo-rotacyjnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi
15.07.2021 08:59 0050.46.2021 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Złotoryi
31.03.2021 14:49 0050.52.2021 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
31.03.2021 14:48 0050.44.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r.
31.03.2021 14:48 0050.47.2021 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
31.03.2021 14:47 0050.45.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

1 2 3 następna