Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.03.2023 13:43 0050.247.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
28.03.2023 13:42 0050.246.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2022 r.
28.03.2023 13:42 0050.245.2022 w sprawie udzielenia uprawnień kierownikom jednostek samorządowych Gminy Miejskiej Złotoryja
28.03.2023 13:42 0050.244.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2022 r.
28.03.2023 13:41 0050.243.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2022 r.
28.03.2023 13:41 0050.242.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
28.03.2023 13:41 0050.241.2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
28.03.2023 13:40 0050.240.2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
28.03.2023 13:30 0050.239.2022 w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
28.03.2023 13:24 0050.238.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2022 r.
28.03.2023 13:24 0050.237.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej
28.03.2023 13:23 0050.236.2022 w sprawie zmiany stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Garbarskiej 14/2 w Złotoryi
28.03.2023 13:08 0050.233.2022 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
28.03.2023 13:08 0050.232.2022 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury
28.03.2023 12:58 0050.231.2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2022 r.
28.03.2023 12:58 0050.230.2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
28.03.2023 12:17 0050.229.2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
28.03.2023 12:17 0050..228.2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
28.03.2023 12:17 0050.228.2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
28.03.2023 12:17 0050.226.2022 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych nad projektem uchwaly w sprawie ^wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2023

1 2 3 4 5 6 następna