Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2011 13:46 rok 2010 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
21.05.2009 13:21 rok 2008 Wykaz dotacji przekazanych w 2008 roku dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu miasta Złotoryja
21.05.2009 13:17 rok 2008 Dotacje otrzymane w 2008 roku z jednostek samorządu terytorialnego
10.04.2009 09:37 za 2008 rok Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu podatków za 2008 rok
10.04.2009 09:34 za 2008 rok Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
30.05.2008 10:09 za 2007 rok Wykaz otrzymanych dotacji przez Gminę Miejską Złotoryja od jednostek samorządu terytorialnego
30.05.2008 10:04 za 2007 rok Wykaz dotacji udzielonych innym jednostką samorządu terytorialnego przez Gminę Miejską Złotoryja
29.05.2008 11:45 za 2007 rok Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu podatków
29.05.2008 11:37 za 2007 rok Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spła
31.05.2007 08:28 za 2006 rok Dotacje otrzymanej i przekazane
28.05.2007 11:20 za 2006 rok Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu podatków za 2006 rok
28.05.2007 11:16 za 2006 rok Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spła

poprzednia 1 2