Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2010 12:01 Uchwała Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność...
12.11.2010 11:36 Uchwała Nr XLVIII/258/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze...
12.11.2010 11:32 Uchwała Nr XLVIII/257/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych...
12.11.2010 11:24 Uchwała Nr XLVIII/256/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/224/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia...
12.11.2010 11:06 Uchwała Nr XLVIII/255/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
20.10.2010 08:02 Uchwała Nr XLVII/254/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami
20.10.2010 07:58 Uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu...
08.10.2010 14:10 Uchwała XLVI/252/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę nr IX/56/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania...
08.10.2010 14:08 Uchwała Nr XLVI/251/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miejską Złotoryja / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi...
08.10.2010 14:06 Uchwała Nr XLVI/250//2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. w sprawie...
08.10.2010 14:01 Uchwała Nr XLVI/249/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
06.07.2010 10:34 Uchwała Nr XLV/248/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie..
06.07.2010 10:32 Uchwała Nr XLV/247/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/154/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia...
06.07.2010 10:29 Uchwała Nr XLV/246/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/239/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na...
06.07.2010 10:27 Uchwała Nr XLV/245/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Złotoryja w celu...
06.07.2010 10:25 Uchwała Nr XLV/244/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
06.07.2010 10:21 Uchwała Nr XLV/243/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
14.06.2010 13:08 Uchwała Nr XLIV/242/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14.06.2010 12:57 Uchwała Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego..
14.06.2010 12:56 Uchwała Nr XLIV/240/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

poprzednia 1 2 3 4 następna