Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2010 12:53 Uchwała Nr XLIV/239/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
14.06.2010 12:51 Uchwała Nr XLIV/238/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2009 r.
14.06.2010 12:46 Uchwała Nr XLIV/237/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
13.05.2010 09:52 Uchwała Nr XLIII/236/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
13.05.2010 09:50 Uchwała Nr XLIII/235/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...
13.05.2010 09:47 Uchwała Nr XLIII/234/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych...
13.05.2010 09:45 Uchwała Nr XLIII/233/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania
13.05.2010 09:37 Uchwała nr XLIII/232/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
13.05.2010 09:35 Uchwała Nr XLIII/231/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bankowego
13.05.2010 08:53 Uchwała Nr XLIII/230/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
13.05.2010 08:51 Uchwała Nr XLIII/229/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok
26.03.2010 09:55 Uchwała Nr XLI/228/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja w związku...
26.03.2010 09:47 Uchwała Nr XLI/227/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
03.03.2010 12:14 Uchwała Nr XL/226//2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w Złotoryi
03.03.2010 12:13 Uchwała Nr XL/225/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
03.03.2010 12:11 Uchwała Nr XL/224/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego
03.03.2010 12:06 Uchwała Nr XL/223/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
02.02.2010 08:58 Uchwała Nr XXXIX/222/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
02.02.2010 08:55 Uchwała Nr XXXIX/221/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty...
02.02.2010 08:52 Uchwała Nr XXXIX/220/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. W sprawie...

poprzednia 1 2 3 4 następna