Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.04.2012 23:59 Wizualizacja wyników wyborów
20.03.2012 13:52 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTORYI z dnia 20 marca 2012 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi zarządzonych na dzień 15 kwietnia
19.03.2012 09:29 INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 19 marca 2011 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotoryi
14.03.2012 07:27 INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie miejsca, daty i godziny losowania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach uzupełniających do RM
07.03.2012 09:40 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA z dnia 20 lutego 2012 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów uzupełniających do
02.03.2012 10:22 OGŁOSZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurów
15.02.2012 09:50 Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie miejsc na terenie Złotoryi, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych...
14.02.2012 11:10 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy W związku z zarządzeniem nr 26 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotoryi
14.02.2012 11:07 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Legnicy W związku z zarządzeniem nr 26 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotoryi
13.02.2012 14:53 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA z dnia 9 lutego 2012 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej...
09.02.2012 09:54 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 26 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia...