Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2014 10:58 Uchwała Nr 0007.XLII.249.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie...
06.10.2014 10:55 Uchwała Nr 0007.XLII.248.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Złotoryjskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
06.10.2014 10:53 Uchwała Nr 0007.XLII.247.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
26.06.2014 13:59 Uchwała nr 0007.XLI.246.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
26.06.2014 13:52 Uchwała Nr 0007.XLI.245.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
26.06.2014 13:51 Uchwała Nr 0007.XLI.244.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejska Złotoryja dla Powiatu Złotoryjskiego
26.06.2014 13:43 Uchwała Nr 0007.XLI.243.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie...
26.06.2014 13:36 Uchwała Nr 0007.XLI.242.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
26.06.2014 13:33 Uchwała Nr 0007.XLI.241.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2013.
26.06.2014 13:27 Uchwała Nr 0007.XLI.240.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
27.05.2014 12:57 Uchwała Nr 0007.XL.239.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2014-2020
27.05.2014 12:56 Uchwała nr 0007.XL.238.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Miejskiej w Złotoryi
27.05.2014 12:53 Uchwała nr 0007.XL.237.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Złotoryi
27.05.2014 12:51 Uchwała nr 0007.XL.236.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVIII.220.2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
27.05.2014 12:36 Uchwała nr 0007.XL.235.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013r. Nr 0007.XXXII.190.2013 w sprawie zawarcia...
27.05.2014 12:29 Uchwała Nr 0007.XL.234.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach..
27.05.2014 12:27 Uchwała Nr 0007.XL.233.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach..
27.05.2014 12:09 Uchwała Nr 0007.XL.232.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie...
27.05.2014 11:55 Uchwała Nr 0007.XL.231.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
24.04.2014 14:36 Uchwała Nr 0007.XXXIX.230.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono

poprzednia 1 2 3 4 następna