Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2014 14:35 Uchwała Nr 0007.XXXIX.229.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999r. zmienioną uchwałą Nr XVI/105/2004
24.04.2014 14:32 Uchwała Nr 0007.XXXIX.228.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
24.04.2014 14:30 Uchwała Nr 0007.XXXIX.227.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
27.03.2014 13:54 Uchwała Nr 0007.XXXVIII.226.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
27.03.2014 11:50 Uchwała Nr 0007.XXXVIII.225.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2014-2016
27.03.2014 11:48 Uchwała Nr 0007.XXXVIII.224.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.210.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia p
27.03.2014 11:44 Uchwała Nr 0007.XXXVIII.223.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.209.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia p
27.03.2014 11:38 Uchwała Nr 0007.XXXVIII.222.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXVI.208.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia
27.03.2014 11:36 Uchwała Nr 0007.XXXVIII.221.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
27.03.2014 11:30 Uchwała Nr 0007.XXXVIII.220.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
27.03.2014 11:28 Uchwała Nr 0007.XXXVIII.219.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
11.03.2014 12:15 Uchwała Nr 0007.XXXVII.218.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
11.03.2014 12:13 Uchwała Nr 0007.XXXVII.217.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie...
11.03.2014 12:06 Uchwała Nr 0007.XXXVII.216.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych...
11.03.2014 11:34 Uchwała Nr 0007.XXXVII.215.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 luty 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie...
11.03.2014 11:27 Uchwała Nr 0007.XXXVII.214.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
03.02.2014 10:38 Uchwała Nr 0007.XXXVI.213.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi Pana Zdzisława Gilowskiego na działalność Burmistrza Miasta.
03.02.2014 10:36 Uchwała nr 0007.XXXVI.212.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia
03.02.2014 10:34 Uchwała nr 0007.XXXVI.211.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
03.02.2014 10:31 Uchwała Nr 0007.XXXVI.210.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 następna