Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2015 10:19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
19.02.2015 10:19 w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi
19.02.2015 10:18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.IV.24.2015 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r...
19.02.2015 10:11 w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Złotoryja
19.02.2015 10:09 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych...
21.01.2015 12:03 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
21.01.2015 12:01 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
21.01.2015 12:00 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
21.01.2015 11:55 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
21.01.2015 11:54 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok.
21.01.2015 11:53 w sprawie przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020
21.01.2015 11:49 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

poprzednia 1 2