Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2015 10:42 Uchwała Nr 0007.XIII.108.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2016 r.
23.12.2015 10:34 Uchwała Nr 0007.XIII.107.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
23.12.2015 10:29 Uchwała nr 0007.XIII.106.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi
23.12.2015 10:07 Uchwała Nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami
23.12.2015 10:06 Uchwała Nr 0007.XIII.104.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
23.12.2015 09:45 Uchwała Nr 0007.XIII.103.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi
23.12.2015 09:35 Uchwała Nr 0007.XIII.102.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
23.12.2015 09:10 Uchwała Nr 0007.XIII.101.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016
23.12.2015 09:01 Uchwała Nr 0007.XIII.100.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
01.12.2015 12:45 Uchwała Nr 0007.XII.99.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
01.12.2015 12:27 Uchwała nr 0007.XII.98.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi
01.12.2015 12:09 Uchwała Nr 0007.XII.97.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
01.12.2015 11:30 Uchwała nr 0007.XII.96.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. W sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
01.12.2015 11:25 Uchwała nr 0007.XII.95.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
30.11.2015 15:18 Uchwała Nr 0007.XII.94.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości...
30.11.2015 15:15 Uchwała Nr 0007.XII.93.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości..
30.11.2015 15:13 Uchwała Nr 0007.XII.92.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli......
30.11.2015 15:10 Uchwała Nr 0007.XII.91.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
30.11.2015 15:08 Uchwała Nr 0007.XII.90.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi
30.11.2015 15:06 Uchwała Nr 0007.XII.89.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

1 2 3 4 5 następna