Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2015 14:53 Uchwała Nr 0007.XII.88.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
30.11.2015 14:43 Uchwała Nr 0007.XII.87.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
30.11.2015 14:42 Uchwała Nr 0007.XII.86.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
30.11.2015 14:36 Uchwała Nr 0007.XII.85.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
23.10.2015 10:19 Uchwała Nr 0007.XI.81.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
23.10.2015 10:17 Uchwała Nr 0007.XI.80.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
23.10.2015 10:11 Uchwała Nr 0007.XI.79.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
23.10.2015 10:00 Uchwała Nr 0007.XI.78.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
23.10.2015 09:47 Uchwała Nr 0007.XI.77.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną...
23.10.2015 09:40 Uchwała Nr 0007.XI.76.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
23.10.2015 09:35 Uchwała Nr 0007.XI.75.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
24.09.2015 13:06 Uchwała Nr 0007.X.74.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy
24.09.2015 13:04 Uchwała Nr 0007.X.73.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Złotoryi do Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
24.09.2015 12:23 Uchwała Nr 0007.X.72.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
24.09.2015 12:09 Uchwała Nr 0007.X.71.2015 Rady Miejskiej W Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach
24.09.2015 12:06 Uchwała Nr 0007.X.70.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
24.09.2015 11:59 Uchwała Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.09.2015 11:52 Uchwała Nr 0007.X.68.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r.
24.09.2015 11:51 Uchwała Nr 0007.X.67.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
24.09.2015 11:40 Uchwała nr 0007.X.66.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia

poprzednia 1 2 3 4 5 następna