Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2015 11:36 Uchwała Nr 0007.X.65.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
24.09.2015 11:31 Uchwała Nr 0007.X.64.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
24.09.2015 11:24 Uchwała Nr 0007.X.63.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IX.49.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015r.
24.09.2015 11:22 Uchwała Nr 0007.X.62.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
24.09.2015 11:15 UCHWAŁA NR 0007.X.61.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złotoryi
24.09.2015 10:36 Uchwała Nr 0007.X.60.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały
24.09.2015 10:17 Uchwała Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
02.07.2015 15:22 Uchwała nr 0007.IX.57.2015 w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
02.07.2015 15:20 Uchwała Nr 0007.IX.56.2015 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
02.07.2015 15:19 Uchwała Nr 0007.IX.55.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XIII.69.2011 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
02.07.2015 15:15 Uchwała Nr 0007.IX.54.2015 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
02.07.2015 15:14 Uchwała Nr 0007.IX.53.2015 zmieniająca Uchwałę Nr 0007.VI.34.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
02.07.2015 15:13 Uchwała Nr 0007.IX.52.2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Złotoryjskiego.
02.07.2015 15:10 Uchwała Nr 0007.IX.51.2015 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie
02.07.2015 15:08 Uchwała Nr 0007.IX.50.2015 w sprawie przyjęcia dotacji z Ministerstwa Gospodarki dla Gminy Miejskiej Złotoryja
02.07.2015 15:07 Uchwała Nr 0007.IX.49.2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
02.07.2015 15:04 Uchwała Nr 0007.IX.48.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
02.07.2015 15:02 Uchwała Nr 0007.IX.47.2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2014.
02.07.2015 15:01 Uchwała Nr 0007.IX.46.2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2014.
22.05.2015 12:39 Uchwała Nr 0007.VIII.45.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia...

poprzednia 1 2 3 4 5 następna