Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2015 12:37 Uchwała Nr 0007.VIII.44.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
22.05.2015 12:34 Uchwała Nr 0007.VIII.43.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
04.05.2015 12:05 Uchwała Nr 0007.VII.42.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
04.05.2015 12:02 Uchwała Nr 0007.VII.41.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie...
04.05.2015 11:35 Uchwała Nr 0007.VII.40.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych
04.05.2015 11:14 Uchwała Nr 0007.VII.39.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych...
27.03.2015 13:32 Uchwała nr 0007.VI.38.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście...
27.03.2015 13:25 Uchwała Nr 0007.VI.37.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
27.03.2015 13:22 Uchwała nr 0007.VI.36.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane...
27.03.2015 13:18 Uchwała Nr 0007.VI.35.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...
27.03.2015 13:15 Uchwała Nr 0007.VI.34.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
27.03.2015 13:14 Uchwała Nr 0007.VI.33.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 Marca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
27.03.2015 13:00 Uchwała Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok
27.02.2015 11:07 Uchwała Nr 0007.V.31.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.IV.24.2015 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniającej Uchwałę
27.02.2015 11:02 Uchwała nr 0007.V.30.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych...
27.02.2015 10:58 Uchwała Nr 0007.V.29.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Złotoryja
27.02.2015 10:56 Uchwała Nr 0007.V.28.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 zmieniająca Uchwałę Nr V /29/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji
27.02.2015 10:52 Uchwała nr 0007.V.27.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi
27.02.2015 10:49 Uchwała nr 0007.V.26.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja
27.02.2015 10:05 Uchwała Nr 0007.V.25.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 następna