Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2015 11:20 Uchwała Nr 0007.IV.24.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/316/2001 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. zmienioną Uchwałą Nr...
02.02.2015 11:14 Uchwała Nr 0007.IV.23.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok.
02.02.2015 11:11 Uchwała Nr 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Programu..
02.02.2015 10:44 Uchwała Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
02.02.2015 10:35 Uchwała Nr 0007.IV.20.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
02.02.2015 10:34 Uchwała Nr 0007.IV.19.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
02.02.2015 09:53 Uchwała Nr 0007.IV.18.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie...
02.02.2015 09:45 Uchwała Nr 0007.IV.17.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok

poprzednia 1 2 3 4 5