Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2016 12:01 UCHWAŁA NR 0007.XXI.177.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r.
31.10.2016 11:57 UCHWAŁA NR 0007.XXI.176.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.100.2015 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
31.10.2016 11:53 UCHWAŁA NR 0007.XXI.175.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji
31.10.2016 11:43 UCHWAŁA NR 0007.XXI.174.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020”
31.10.2016 11:31 UCHWAŁA NR 0007.XXI.173.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”
31.10.2016 11:29 UCHWAŁA NR 0007.XXI.172.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania...
31.10.2016 11:22 UCHWAŁA NR 0007.XXI.171.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
31.10.2016 11:21 UCHWAŁA NR 0007.XXI.170.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
31.10.2016 11:18 UCHWAŁA NR 0007.XXI.169.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej
31.10.2016 11:09 UCHWAŁA NR 0007.XXI.168.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
31.10.2016 11:07 UCHWAŁA NR 0007.XXI.167.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
31.10.2016 10:09 UCHWAŁA NR 0007.XXI.166.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
27.09.2016 13:32 Uchwała Nr 0007.XX.165.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie Wiejskiej Złotoryja
27.09.2016 13:28 Uchwała Nr 0007.XX.164.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
15.09.2016 14:56 Uchwała Nr 0007.XX.163.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
15.09.2016 14:38 Uchwała Nr 0007.XX.162.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji
15.09.2016 14:24 Uchwała Nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejska w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.09.2016 14:09 Uchwała Nr 0007.XX.160.2016 Rady Miejska w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
15.09.2016 13:47 Uchwała Nr 0007.XX.159.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasta Złotoryja instrumentem płatniczym.
15.09.2016 13:38 Uchwała Nr 0007.XX.158.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.100.2015 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja

poprzednia 1 2 3 4 5 następna