Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2016 10:53 Uchwała Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów
20.05.2016 10:48 Uchwała Nr 0007.XVIII.136.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
20.05.2016 10:40 Uchwała Nr 0007.XVIII.135.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
16.05.2016 09:16 Uchwała Nr 0007.XVIII.134.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi
05.05.2016 09:29 Uchwała nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi
20.04.2016 11:18 Uchwała Nr 0007.XVII.132.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.100.2015r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
20.04.2016 11:15 Uchwała Nr 0007.XVII.131.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
29.03.2016 11:45 Uchwała Nr 0007.XVI.130.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi.
29.03.2016 11:35 Uchwała Nr 0007.XVI.129.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
29.03.2016 11:15 Uchwała Nr 0007.XVI.128.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
29.03.2016 11:07 Uchwała nr 0007.XVI.127.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
29.03.2016 11:04 Uchwała Nr 0007.XVI.126.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
26.02.2016 12:57 Uchwała Nr 0007.XIV.125.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
26.02.2016 12:00 Uchwała nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
26.02.2016 11:50 Uchwała nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania...
26.02.2016 11:40 Uchwała Nr 0007.XIV.122.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
26.02.2016 11:17 Uchwała Nr 0007.XIV.121.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie Uchwały w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego...
26.02.2016 11:13 Uchwała Nr 0007.XIV.120.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie włączenia grup przedszkolnych funkcjonujących w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi
26.02.2016 11:08 Uchwała Nr 0007.XIV.119.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.100.2015r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r.
26.02.2016 10:49 Uchwała Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 następna