Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2016 10:42 Uchwała nr 0007.XIV.117.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
29.01.2016 10:05 Uchwała Nr 0007.XIV.116.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2016 rok
29.01.2016 10:01 Uchwała nr 0007.XIV.115.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjum
29.01.2016 09:58 Uchwała nr 0007.XIV.114.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego
29.01.2016 09:56 Uchwała Nr 0007.XIV.113.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi
29.01.2016 09:55 Uchwała Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
29.01.2016 09:44 Uchwała Nr 0007.XIV.111.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
29.01.2016 09:33 Uchwała Nr 0007.XIV.110.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
29.01.2016 09:29 Uchwała Nr 0007.XIV.109.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok

poprzednia 1 2 3 4 5